top of page

מקום העבודה והנסיעה שלכם ללידה


תהליך פונדקאות הוא בעצם הריון לכל דבר, כזה שאתם נערכים אליו ואל הטיסה בסיומו. יש כמה נקודות ששווה לדון עליהן כשזה מגיע "להתנגשות" עם מקום העבודה שלכם מבחינת ימי מחלה, ימי חופשה, ואישורים חריגים לטובת התהליך (למשל לתקופת השהייה בחו"ל לפני הלידה, טיסות אחרות בתהליך, או אפילו היעדרות לצורך בדיקות הקשורות לטרום ההריון או הקפאת הזרע). עוד נושא רגיש הוא פיטורי עובד העובר תהליך פונדקאות והריון במדינה אחרת.


נושא החלת חוק עבודת נשים על גברים בהקשר זה טרם עמד למבחן בית המשפט הישראלי, למיטב ידיעתי.


קיימת חוות דעת משנת 2011 של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה המבהירה את עמדתה, לפיה הסעיפים הרלוונטיים בחוק עבודת נשים אכן חלים גם על אב יחידני או אב בזוגיות העובר הליכי פונדקאות. יחד עם זאת, בשנת 2015 עמדתם היתה שונה (מכיוון שחוק עבודת נשים עודכן ב-2012 שלא לטובתנו וצמצם את הפרשנויות). מאחר שהצעת החוק לא היתה לטובת העובד, ביקשו לגנוז אותה ולא לפרסם כך שנשארנו עם ההמלצה המקורית.


לכן אנחנו נתלים בעיקר בטוב הלב והשותפות של המעסיק בעניין הזה, עם או ללא אישור מחלה מהמרפאה בחו"ל או רופא המשפחה בארץ.


אפשר להיעזר בעמותת "אבות גאים" שתסייע במקרה של פיטורים כאלה, במידה והם אכן לא מוצדקים וקשורים בכוונתכם להיעדר לצורך הלידה/חופשת הלידה.

ברוב המקרים התערבותה של העמותה סייעה, ומקומות העבודה העדיפו להימנע מהסיכוי למשפט או לחשיפה של החברה ככזו המפטרת הורים לעתיד בתהליך פונדקאות, וכך הגיעו להסדרים והנושא נפתר - אך דעו שככלל על פי החוק, הפרשנות דווקא לא מקבילה את זה למקרה של אישה העוברת טיפולי פוריות לתהליך פונדקאות.


35 צפיות0 תגובות

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page