top of page

האם ניתן לקבל חופשת לידה כפולה בלידת תאומים?


לפני שאספר לכם את כל ההיסטוריה של הנושא, נתחיל מהסוף - התשובה היא לא. בלידת תאומים משני אבות שונים, ביטוח לאומי לא מאפשר לקחת שתי חופשות לידה כאילו היה מדובר בשתי לידות רגילות.

בעבר הרחוק היו מצבים נדירים שבהם זוג הורים הגיש בקשה לחופשת לידה כפולה בטענה שמדובר בשני ילדים בהישען על כך שכל אחד מהם היה אב לילד אחד (לפחות עד לרישום וההכרה בצו ההורות של בן הזוג). חלק מהבקשות האלו אושרו על ידי ביטוח לאומי. בזמנו אפילו היתה תביעה של הורים שאושרה בערכאה הראשונה, אבל אז הוגש ערעור שהפך את ההחלטה.


בסופו של דבר ביטוח לאומי לא מאפשר את זה מאחר ואתם תא משפחתי אחד, הריון אחד. עם זאת, כדאי גם לזכור לחיוב שביטוח לאומי הוא בין הגופים היחידים במדינה שכן מכיר בזוגיות שלכם, בהורות שלכם לילדים, בזכות שלכם לקבל חופשת לידה ובהחזרים שונים שאתם מקבלים מהם לאורך התהליך גם אם הוא מתרחש במדינה אחרת.

לסיכום: הריון תאומים מאפשר חופשת לידה אחת, אותה על פי החוק ניתן לחלק בין ההורים בתקופות מסוימות ובהתאם לדרישות של ביטוח לאומי.חופשת לידה של תאומים ארוכה בשבועיים מחופשת לידה של תינוק יחיד, וניתן לדרוש אותה מיום הלידה.

תקציר תביעה משנת 2015 לתהליך פונדקאות בקנדה של זוג גברים:

זוג שעבר לידת תאומים בקנדה, כשלכל אחד ילד גנטי, פנה אחד מהם לביטוח לאומי והגיש תביעה לקבלת מענק לידה ודמי לידה וכו', עבור בתו הביולוגית - ביטוח לאומי קיבל את תביעתו והעניק לו את כל הזכויות על לידת בתו.

לאחר מספר ימים הגיש גם בן הזוג תביעה זהה לזו של בן זוגו עבור בנו הביולוגי, אך ביטוח לאומי סרב להעניק לו - בטענה שבני הזוג הינם תא משפחתי אחד ולכן רק אחד מהם יכול לקבל דמי לידה ומענק לידה וזאת עבור שני הילדים. יותר מזה, החליט הביטוח הלאומי להגדיל את מענק הלידה ודמי הלידה לבן הזוג הראשון ולהתייחס אליו כמי שנולד לו זוג תאומים.

בן הזוג שלא קיבל את דמי הלידה ומענק הלידה, הגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה וטען כי בהיותו הורה יחיד הוא זכאי לקבל דמי לידה, מענק לידה ודמי אשפוז בנפרד מבן זוגו. לטענתו, בניגוד ללידת תאומים במשפחה רגילה, גם הוא וגם בן זוגו נאלצו לעזוב את העבודה על מנת לבצע אישית את הליך האבהות והאזרחות כנדרש על פי הדין הקנדי, ולכן כל אחד מהם זכאי בנפרד לחופשת לידה, דמי לידה (המפצים על אובדן הכנסה בעת חופשת הלידה) ומענק לידה.


הוא גם טען כי בפועל אף מוסד ישראלי לא מכיר בכל אחד מבני הזוג כהורה של ילדו של האחר, ואף לא כהורה מאמץ, ולכן דווקא ההתעלמות מכך בהקשר של דמי הלידה מהווה אפליה פסולה.

ביטוח לאומי טען שלבני הזוג נולדו תאומים בלידה אחת ומשנתקבלה תביעת בן זוגו של התובע, למעשה שולמו להם דמי הלידה ומענק הלידה כתא משפחתי אחד, בהתאם לחוק.


תביעה ראשונה: בתביעה לבית דין אזורי לעבודה קיבל את התביעה של ההורים בנימוקים (קיצרתי לכם): כל הורה היה נדרש לשהות פיזית בקנדה, המדינה לא מכירה בהורה השני לכל אחד מהילדים ולא כסמכות משפטית לילד הלא ביולוגי.

הערעור: בערעור על ההחלטה, קיבל בית הדין הארצי לעבודה את הערעור של הביטוח הלאומי, בנימוקים (שוב קיצרתי לכם): השוואת הזכויות לזוג הטרוסקסואלי, ומאחר ומצוין בחוק ""לא ישולמו דמי לידה לזכאי בעד תקופות אלה:..."תקופה שבעדה שולמה לאישתו דמי לידה" וכו', ואין קשר כיצד הובאו הילדים והם זכאים לזכויות פעם אחת - מוגדל כמו בלידת תאומים.

בשורה התחתונה הוחלט: לבני הזוג מגיע מענק אשפוז אחד, מענק לידה אחד מוגדל (מכיוון שמדובר בלידת תאומים), ודמי לידה רק לאחד מהם, ללא חפיפת זכאות של דמי לידה ביחס לאותה תקופה לגבי שניהם.
119 צפיות0 תגובות

Comentarios


פוסטים אחרונים

bottom of page