top of page

תוכניות חיסכון לילדים


כאשר אתם חוזרים לארץ עם ילדים שנולדו בתהליך פונדקאות, חשוב שתיקחו בחשבון את האזרחויות הנוספות שלהם. המקרה הנפוץ הוא ילדי פונדקאות ישראלים שנולדו בארה"ב.

בתקופת שלטונו של אובמה, הועלה הרעיון לאתר אזרחים אמריקאים שמחזיקים חשבונות בנק מחוץ לגבולות ארה"ב כדי שבעתיד ניתן יהיה למסות אותם.

תקנות אלה נקראות FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

כל אדם בעל זיקה אמריקאית שנמצא במעמד פתיחת חשבונות בנק מחוץ לתחומי ארה"ב, חייב לחתום על טופס w9 וטופס יפוי כח, שהם טפסים המאשרים לאותו גוף פיננסי לתת מידע לרשויות בארה"ב אודות מיסוי והכנסות שיש לאותו אדם בחשבון.


מאחר ובתעודת הזהות וברישומים מצוין שהילד או הילדים שלכם נולדו בארה"ב, הגוף הפיננסי בארץ בו תרצו לפתוח חשבון או תכנית חיסכון, ידרוש מכם מספר Social Security Number (קראו עליו עוד פה, איך מוציאים ולמה הוא חשוב - לינק).

הדבר נכון לגבי כל הגופים הפיננסים במדינת ישראל (על פי תקנות מס הכנסה ליישום FATCA משנת 2016), ונכון גם לגבי כל מי שיש לו זיקה לארה"ב (אזרח, בעל גרין קארד וכו').

כשהילדים יגיעו לגיל בגרות (21 האמריקאי) הם יצטרכו מידי שנה להגיש באמצעות רואה חשבון דוח 401 על הכנסותיהם ורווחיהם.


שימו לב שכל הנ"ל נכון גם לגבי התוכנית הבסיסית של "חיסכון לכל ילד".

החל מינואר 2017 פתח הביטוח הלאומי תוכנית חיסכון עבור כל הילדים הישראלים שבה מופקדים 50₪ בכל חודש. הכסף מועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם. בנוסף ל-50₪, באפשרותכם לחסוך לילדכם סכום נוסף של 50₪, מקצבת הילדים המשולמת לכם. כך תגדילו את סכום החיסכון של ילדיכם ל-100₪ בחודש, ותוכלו להבטיח כי בחלוף 18 שנים יעמוד לרשותו סכום כסף משמעותי יותר.
43 צפיות0 תגובות

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page