top of page

פונדקאית שהיא גם תורמת הביציתברוב המוחלט של תהליכי הפונדקאות המודרניים, הפונדקאית לא תהיה זאת שגם תורמת את הביצית, ולא יהיה לה חלק במטען הגנטי של התינוק.

יש לכך כמה סיבות: גם כדי להימנע ממצב שבו הפונדקאית נקשרת לעובר שברחמה, אך גם מאחר והקריטריונים לבחירת תורמת ביצית הם שונים מהדרישות מהפונדקאית, ולכן לרוב לא תהיה הלימה בין התנאים המקדימים - לא כל מי שתתאים להיות פונדקאית תתאים להיות גם תורמת הביצית, ולהפך.


בנוסף, כאשר לפונדקאית יש חלק במטען הגנטי של העובר, ידרשו פעולות משפטיות נוספות ומורכבות שצריך לקחת בחשבון, גם במדינה בה מתבצע התהליך וגם בארץ.


תהליך בו הפונדקאית היא גם תורמת הביצית "traditional surrogacy", והוא היה נפוץ יותר בעבר, וכיום מתרחש במקרים מסוימים וספציפיים בלבד.


32 צפיות0 תגובות

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page